Information fra LC

Kørsel med passagerer i lastbiler
 
Foranlediget af en TV2 udsendelse (med færdselspolitiet på arbejde) i uge 16/2015 kom det i et indslag til at fremstå som om, der ikke måtte være passagerer med i en lastbil, idet en lastbil ikke var beregnet til personbefordring.

TVS var ikke enig i denne betragtning og har rettet henvendelse til TungvognscenterØst (TCØ), som har meddelt, at de den 17. april 2015 talt med Skat-punktafgiftgruppen, der oplyste, at der jf. registreringsafgiftsloven ikke er forbud imod at medtage passager på en tur, såfremt kørslen har et normalt erhvervsmæssigt formål.

TCØ bemærker dog, at der kan være problemer, såfremt den for transporten uvedkommende person kommer til skade i forbindelse med færdselsuheld eller lign. hvor forsikringsdækning kan være problematisk.

Bemærk: at ansat i en transportvirksomhed – som udgangspunkt – ikke kan være passager i en af virksomhedens egne køretøjer, men vil altid være medfører og som sådan skal anvende førerkort (eller diagramark).